Switch To English
PostMan - Ana SayfaPostMan - ForumPostMan HakkındaPostMan - DosyalarPostMan - MakalelerPostMan - KoleksiyonlarPostMan - İletişim

     
     PostMan Osmanlı filatelisi Araştırma grubu, Osmanlı filatelisinin tarihsel geçmişini ve birikimini ortaya çıkarmak, başta filatelistler olmak üzere efemera, kartpostal, numismat ve benzer alanlarda Osmanlı koleksiyonu yapanları bir araya getirmek, onları bilgilendirmek,bu konudaki araştırmaları desteklemek ve geliştirmek, üyelerine ait koleksiyonların gelişimini ve sergilenmesini sağlamaktır. 
  
     Grubumuz bu amaçlarını gerçekleştirmek için;
 
1.    Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinin 1930 yılına kadarki sosyal tarih, mikro tarih ve benzeri çalışmalar yapar,
2.    Osmanlı filatelisi ve Türkiye Cumhuriyeti erken dönemi filatelisi üzerine araştırmalar yapar,
3.    Adı geçen dönem Filatelisi üzerine yapılan araştırma ve çalışmaların sonuçlarını açıklar, konu üzerindeki görüşlerini sunar ve öneriler getirir,
4.    Filateli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda, gerçek ve tüzel kişilerce de benimsenmesine öncülük eder,
5.    Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşecek sergi, yarışma, fuar, müzayede, kermes ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesine öncülük etmeyi hedefler
6.    Kuruluş amacına uygun yayın yapar, konferans, panel, sergi, fuar, ve benzeri etkinlikler düzenlenmesine öncülük eder, düzenler
7.    Kütüphane, arşiv, bilgi ve belge hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olur,
8.    Filateli Dernekleri'nin üst kuruluşu olan Türkiye Milli Filateli Federasyonu ile ilişkiler kurar,
9.    Osmanlı Filatelisi ile ilgili malzemeler, eski kitap, efemera ve her türlü koleksiyonu yapılabilen malzemenin mezat, müzayede ve üyeler arası mübaledesini düzenler ya da düzenletir,
10.    Üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlayıcı etkinlikler düzenler,
11.    Başta filatelistliği onurlandıran, katkı sağlayan kişi ve kurumlara ve eserlere ödül verir, onların artmasını teşvik eder 
 

PostMan

PostMan.com.tr bir Atlas Web Tasarım Çalışmasıdır